ARGHAVAN SAMADIAN

ILLUSTRATOR & GRAPHIC DESIGNER

BLOG

تایپوگرافی پارسی در پاریس

Posted by arghavansamadian on July 7, 2010 at 2:15 PM Comments comments (1)

آثار تایپوگرافی "ارغوان صمدیان" در نمایشگاهی با عنوان "تایپوگرافی پارسی" با مضمون اسماء الهی، اشعار نظامی و شاهنامه فردوسی در ژوئن 2010 در سیته دزار پاریس برگزار گردید. در این نمایشگاه 30 اثر تایپوگرافی به صورت میکس مدیا بر روی دیوار و 20 اثر تایپوگرافی اعم از پوستر و روجلد به صورت اسلاید عرضه شد. نمایشگاه با توضیحات هنرمند درباره فرهنگ و تمدن وهنر و ادبیات غنی پارسی به زبان فرانسه و انگلیسی، موسقی سنتی در گوشه های شور، نوا و همایون و پذیرایی ایرانی همراه بود که با استقبال خوبی از سوی هنرمندان خارجی روبرو شد